Ανταγωνιζόμενη επιχειρηματικά στο διεθνές περιβάλλον.

Η ναυτιλία και ο τουρισμός είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα της εξωστρέφειας του Έλληνα και των δυνατοτήτων του να ανταγωνιστεί σε παγκόσμια κλίμακα και αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.  Ο τουρισμός έχοντας σημαντική συμβολή στην αγορά εργασίας, παρουσιάζει συνεχή αύξηση στα έσοδα και στις αφίξεις επισκεπτών ενώ γίνονται προσπάθειες για ενδυνάμωση των εστιασμένων τουριστικών προϊόντων υψηλότερης αξίας.

Είμαστε η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο για πάνω από 3 δεκαετίες διατηρώντας τη δεσπόζουσα θέση μας μέσω της τεχνογνωσίας μας και των δεξιοτήτων που μας χαρακτηρίζουν. Βασιζόμενοι στη ναυτική παράδοση αιώνων καταφέραμε να υπερπηδήσουμε την κρατική γραφειοκρατία και να δημιουργήσουμε μια υγιή βιομηχανία η οποία όχι μόνο διαπρέπει αλλά αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.