• Αρχική
  • Χρησιμοποιώντας τη θαλάσσια οικονομία ως μοχλό ανάπτυξης.

Χρησιμοποιώντας τη θαλάσσια οικονομία ως μοχλό ανάπτυξης.

Η κρίση που ζήσαμε όλοι την τελευταία δεκαετία αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία αναδιάταξης των δυνάμεών μας και συλλογικά συμμετέχοντας ενεργά στα κέντρα των αποφάσεων να δράξουμε τις ευκαιρίες που προκύπτουν από το νέο δυναμικά εναλλασσόμενο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.

Η θαλάσσια οικονομία μπορεί να αποτελέσει μέσο αναδιάταξης των δυνάμεών μας εστιάζοντας σε δράσεις που σχετίζονται με κλάδους όπως ο  ναυπηγοεπισκευαστικός, η αλιεία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η λιμενική βιομηχανία και άλλες. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να συνδυάζονται με εφαρμογές νέων τεχνολογιών οι οποίες θα συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη της οικονομίας και παράλληλα θα καταστήσουν τη χώρα μας ηγέτιδα δύναμη.