Mare Forum

Αγαπητοί σύνεδροι,

Κυρίες και κύριοι,

Είναι εξαιρετική τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα σε ένα από τα πιο καταξιωμένα ναυτιλιακά συνέδρια. Αποτελεί όμως και ιδιαίτερη χαρά καθώς είναι το πρώτο συνέδριο στο οποίο μιλώ μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου με το συνδυασμό της Νέας Δημοκρατίας για τις προσεχείς Ευρωεκλογές.

Όλοι γνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών η παγκόσμια ναυτιλία έχει διέλθει μέσω μίας σειράς προκλήσεων που οφείλονται σε οικονομικούς, πολιτικούς, ρυθμιστικούς και άλλους παράγοντες. Για μερίδα των εμπλεκομένων στην παγκοσμιοποιημένη αυτή βιομηχανία, οι προκλήσεις αυτές αποτελέσαν σημαντική απειλή και τους οδήγησαν στη μείωση των δραστηριοτήτων τους ή και στη έξοδό τους από αυτή. Υπήρξε όμως και σημαντική μερίδα επενδυτών οι οποίοι κάνοντας χρήση της εμπειρίας τους και των δεξιοτήτων τους, εκμεταλλευτήκαν τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται από τα επίπεδα μεταβλητότητας αποδεικνύοντας τα υψηλά επίπεδα ευελιξίας των παικτών και της βιομηχανίας συνολικά.

Λόγω της εκτεταμένης τεχνογνωσίας και εμπειρίας της, η Ελληνική ναυτιλία κατάφερε να πλεύσει μέσα από τα επίπεδα μεταβλητότητας με σημαντική επιτυχία μέσω της διαχείρισης κεφαλαίων άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2002 και 2008 και μέσω επιτυχημένων χειρισμών και εποικοδομητικών και έντιμων προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες που εμφανίστηκαν μετά την οικονομική κρίση του 2008. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η Ελληνική τεχνογνωσία, ήταν αυτή η οποία επέτρεψε την ελαχιστοποίηση των ζημίων, οι οποίες ήταν σημαντικά χαμηλότερες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες εκμεταλλεύτηκαν ευκαιρίες για να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια και να επιτύχουν νέες επενδύσεις σε παραδοσιακές αλλά και νέες αγορές. Στην πρώτη περίπτωση κατάφεραν να αποκτήσουν ανταγωνιστική χρηματοδότηση από τα 60 και πλέον χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλιακής χρηματοδότησης παγκοσμίως και των χρηματιστηρίων (30 εισηγμένες εταιρείες), επιτρέποντας την υλοποίηση των σχεδίων επέκτασης και ανανέωση του στόλου τους. Στην δεύτερη περίπτωση εκμεταλλεύτηκαν κάθε ευκαιρία που εμφανίστηκε για επέκταση σε νέες αγορές και κυρίως της ενέργειας σε εξειδικευμένους τομείς όπως LNG, FSRU, Drillships. Γ

Ωστόσο, εμφανίζονται νέες προκλήσεις που προέρχονται από δύο κύριες πηγές. το ρυθμιστικό περιβάλλον και την ψηφιοποίηση. Κανονιστικοί (όπως η Βασιλεία IV) και λειτουργικοί κανονισμοί (όπως οι εκπομπές αερίων και η επεξεργασία έρματος) δημιουργούν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους εμπλεκόμενους φορείς. Το σύγχρονο ρυθμιστικό περιβάλλον οδηγεί σε αύξηση του κόστους χρηματοδότησης και λειτουργίας των πλοίων. Οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπούν στη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου και κανόνων για την προστασία των επενδυτών, των πολιτών της ΕΕ και του περιβάλλοντος. Στην πραγματικότητα όμως τα μέτρα αυτά αποτελούν απειλή για την Ευρωπαϊκή ναυτιλιακή κοινότητα που αντιπροσωπεύει το 50% του παγκόσμιου στόλου και κατ΄επέκταση επιβαρύνουν των Ευρωπαίο πολίτη. Η ελληνική τεχνογνωσία είναι εδώ για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές μέσα από καινοτόμες λύσεις.

Η ψηφιοποίηση μπορεί να αποτελέσει λύση στις νέες προκλήσεις. Η ανάλυση μεγάλων βάσεων δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη, το internet of things, το Blockchain είναι μεταξύ των εργαλείων και εφαρμογών που είναι διαθέσιμα σήμερα για την άμεση υλοποίηση επιχειρηματικών αποφάσεων. Η ψηφιοποίηση μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα για τις ναυτιλιακές εταιρείες σήμερα, δεδομένου ότι τα δεδομένα αυξάνονται με ταχύ ρυθμό, όγκο και ποικιλία. Λειτουργικού επίπεδου αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση ανταλλακτικών, ανεφοδιασμού, συντήρησης και άλλα, απαιτούν τη χρήση συστημάτων καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων πραγματικού χρόνου, τα οποία θα επιτρέψουν στους χρήστες λήψης αποφάσεων να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις με τη μικρότερη πιθανότητα σφάλματος. Η ψηφιοποίηση μπορεί επίσης να προσφέρει λύση σε νέες δομές χρηματοδότησης μέσω ηλεκτρονικών λύσεων μέσω διαδικτύου που παρέχουν υψηλότερα επίπεδα προβολής και ασφάλειας στους επενδυτές και τους δανειολήπτες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση των παραπάνω προκλήσεων αποτελεί η εκπαίδευση και η συνεχής επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που καλείται να εφαρμόσει το εκάστοτε κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο και παράλληλα να κάνει χρήση των νέων τεχνολογιών. Είναι αυτό που προσφέρει και διασφαλίζει το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν οργανισμό και κατ’ επέκταση σε μια αγορά ή βιομηχανία. Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι αυτό που χάριν στη τεχνογνωσία του και τις δεξιότητές του έχει διασφαλίσει τα υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Ελληνικής ναυτιλίας. Η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η συνέχιση της εκπαίδευσης και η εξέλιξή της στα πλαίσια των νέων τεχνολογικών και άλλων εξελίξεων.

Το μεγαλύτερο και πιο δυναμικό ναυτιλιακό κέντρο στον κόσμο είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις παραπάνω προκλήσεις και σίγουρα να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες για περαιτέρω επέκταση. Η ελληνική ναυτιλιακή αγορά είναι πραγματικά ανοιχτή σε όλους εκείνους που καταλαβαίνουν από επιχειρήσεις, δείχνουν σεβασμό στην ηγεσία της και ταυτόχρονα επιθυμούν να καθιερώσουν μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες σχέσεις. Η μακροπρόθεσμη δέσμευση στην ίδια την αγορά είναι το κλειδί για τη δημιουργία κερδών.

Επιτρέψτε μου να τελειώσω τονίζοντας ότι η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να υποστηρίξει το μεταφορικό μέσο που παραδοσιακά κυριαρχεί προς όφελος των λαών της, αποφεύγοντας σκοπέλους που επιβαρύνουν την ίδια την Ναυτιλιακή της δύναμη.