Προτάσεις | Γιώργος Ξηραδάκης

Ελάτε να δημιουργήσουμε

Μαζί την Ελλάδα που οραματιζόμαστε και θέλουμε

1. Στηριζόμενη στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού της και την καινοτομία.

Η Ελλάδα διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης το οποίο ήδη δημιουργεί και καινοτομεί τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της χώρας. Κλάδοι όπως αυτοί των νέων τεχνολογιών, του επιχειρείν στον τουρισμό και στη ναυτιλία, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

2. Ανταγωνιζόμενη επιχειρηματικά στο διεθνές περιβάλλον.

Η ναυτιλία και ο τουρισμός είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα της εξωστρέφειας του Έλληνα και των δυνατοτήτων του να ανταγωνιστεί σε παγκόσμια κλίμακα και αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ο τουρισμός έχοντας σημαντική συμβολή στην αγορά εργασίας

3. Χρησιμοποιώντας τη θαλάσσια οικονομία ως μοχλό ανάπτυξης.

Η κρίση που ζήσαμε όλοι την τελευταία δεκαετία αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία αναδιάταξης των δυνάμεών μας και συλλογικά συμμετέχοντας ενεργά στα κέντρα των αποφάσεων να δράξουμε τις ευκαιρίες που προκύπτουν από το νέο δυναμικά εναλλασσόμενο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.